TF Engineers logo    TF Engineers Oy
suomeksienglish


Prosessisuunnittelu- ja simulointipalvelut
 
Tässä osiossa voit tutustua yrityksemme prosessisuunnitelupalveluihin.

  • Prosessisimulointi
    • Meillä on käytössämme kansainvälisesti laajasti käytetty ja arvostettu AspenOne ohjelmistokokonaisuus sisältäen mm. AspenPlus ja Hysys simulointi ohjelmat.
Prosessisimulointia tarjoamme esimerkiksi:

Esi-, perus- ja toteutussuunnitteluun
Uudis- ja muutosprojekteihin
Prosessioptimointiin, energian säästöön ja optimointiin
Tehtaiden pieniin selvityksiin
Avuksi ongelmanratkaisuun
ym


Fredrikillä on monen vuoden kokemus prosessisimuloinnista mm AspenPlus, ProII, Hysys, ChemCad, Flowbat ohjelmistoilla. Tällä hetkellä meillä on lisenssi AspenOne ohjelmistokokonaisuuteen sisältäen mm AspenPlus, Aspen Pinch, Aspen Flare System, Aspen Utilities, Aspen Hysys, Reformer, CatCracker, Batch, Cost Estimator, Economic Analyser jne.
  • Prosessisuunnittelu
    • Esi-, perus- ja toteutussuunnittelu
Prosessisuunnittelua tarjoamme esimerkiksi:
Esi-, perus- ja toteutussuunnitteluun
Uudis- ja muutosprojekteihin, pienselvityksiin
Massa- ja Energiataseet, Laitelaskenta ja määrittely
Toteutuksen validointi suunnitelmaan nähden
ym
Tarjoamme prosessisuunniteluun osaamista esimerkiksi suuremman projektin osaksi. Voimme määritellä massa- ja energiataseet, tehdä laitemitoituksia ja laitemäärittelyt.
 
Fredrikillä on monen vuoden työkokemus sekä prosessisuunnittelutyöstä että käyttötehtävistä tehtaalla. Jalostamolla kokemusta on mm seuraavista yksiköistä ja prosesseista: FCC, reformointi, eetteröinti, isomerointi, hydraus, rikinpoisto, ja voiteluaineiden valmistus. Petrokemian prosesseista kokemusta on mm eteeniyksikön tislausosasta ja aromaattiyksiköistä. Lisäksi suunnittelu-, mallinnus- ja kehittämiskokemusta löytyy eri kemianalan haaroilta.

Kansainvälinen työkokemus tuo valmiuksia monimuotoisten projektien toteuttamiseen ja valmiuksia vaikkapa laitetoimittajien sekä lisensorien kanssa kommunikointiin.  Näin suunniteltiin, näin toteutettiin - täsmäävätkö  nämä keskenään? Anna Fredrikin selvittää kokemuksellaan erinäisenkin kolonnin  ja reaktorin nähtyään.
prosessi fredrik
kolonnit
Copyright © 2017 TF Engineers Oy kaikki oikeudet pidetään / all rights reserved. Kotipaikka / domicile Eura, Finland