TF Engineers logo    TF Engineers Oy
suomeksienglish


Palvelut
 
Olemme pieni kahden hengen insinööritoimisto ja tuotamme palveluja teollisuudelle yli 50 vuoden kemiantekniikan työkokemuksella.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm:

  • Johtamisjärjestelmien kehittäminen, auditointi ja kouluttaminen (mm. Laatu ISO-9001, Ympäristö ISO-14001 sekä Työterveys ja -turvallisuus OHSAS 18001)
  • Prosessiturvallisuuden tuki (vaaralliset kemikaalit ja niiden käyttö)
  • Työturvallisuuden tuki (mm. riskinarvioinnit, työpaikkaselvitykset)
  • Toimittaja-arvioinnit asiakkaan räätälöidyt tarpeet huomioiden
  • Prosessisuunnittelu (esi-, perus- ja toteutussuunnittelu, simulointi mm. Aspen/Hysys)
  • Energiatehokkuus palvelut esim. pinch tarkastelut, yrityksen energiakatselmuksien vastuuhekilö
  • Reaktiokinetiikka ja reaktoreiden mallinnus sekä tieteellinen laskenta
  • Teollisuuden tekninen tuki (ongelmanratkaisua, apua käynnistyksissä, pysäytyksissä sekä huoltoseisokeissa ja kehitysprojekteissa, suunnittelun validoinnissa)
  • Öljynjalostusyksiköiden seuranta ja optimointi (FCC, Reformointi, Isomerointi, HDS, Eetterit...)
  • Projektien hallinta (projektipäällikkö, projekti-insinööri)

Eli, kun yrityksenne tarvitsee lisävoimia tai näette yrityksenne hyötyvän erikoisosaamisistamme, otattehan yhteyttä.

Tarja Kaitale ja Fredrik Sandelin

kolonnit
Copyright © 2017 TF Engineers Oy kaikki oikeudet pidetään / all rights reserved. Kotipaikka / domicile Eura, Finland