TF Engineers logo    TF Engineers Oy
suomeksienglish


Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät
 
Tässä osiossa voit tutustua yrityksemme laatupalveluihin.

 • Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät
  • Rakentamis-, kehittämis- ja koulutuspalvelut
Hyvin toimivan hallintajärjestelmän hyödyt yrityksille:

Yritys tuntee toimintaprosessinsa ja osaa suunnitella sekä seurata toimintaansa
Hyvä toimitusvarmuus on tapa toimia
Yritys tunnistaa toimintansa riskit ja hallitsee ne
Yhtiön data ja dokumentaatio on hallinnassa
Työt tehdään ”kerralla oikein”
Ympäristönäkökulmat on tunnistettu ja ne ovat hallinnassa

ja tästä seuraa:

Yritys säästää kustannuksissaan, minimoi jätettä ja energiankulutustaan
Asiakastyytyväisyys paranee
Henkilöstön työturvallisuus ja työhyvinvointi kehittyy suunnitelmallisesti
Yritysimago paranee

Konsultoinnin tarkoituksena on rakentaa yrityksen toimintaan ja laajuuteen sopiva järjestelmä yhdessä yrityksenne asiantuntijoiden kanssa. Tuolloin koko organisaatiota hyödyttävä järjestelmällinen ja aktiivinen toimintajärjestelmä auttaa yritystäsi arjessa.
 
Tarja on ollut rakentamassa ja kehittämässä teollisuuden järjestelmiä ja voi auttaa siis yritystäsi rakentamaan käytännönläheisen toimivan järjestelmän tai olla apuna nykyisen järjestelmäsi kehittämisessä tai laajentamisessa.
 
Kokemusta sertifioidusta järjestelmistä:
 • ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät
 • ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät
 • OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät
 • Nykytilan arviointi
  • Johtamisjärjestelmien arviointi
Tunnetko yrityksesi johtamisjärjestelmän nykytilan? Oletko esimerkiksi suunnittelemassa sertifiointia? Ulkopuolinen laadun ammattilainen voi auttaa arvioimaan miten hyvin yritys täyttää standardien vaatimukset. Yrityksen koosta riippuen 1-3 päivän arviointi selvittää nykytilan ja saat jatkosuunnitelman. Kokeneen konsultin apu heti alussa voi säästää paljon aikaa ja kustannuksia kun priorisoidaan oikein, keskitytään oleelliseen ja vältetään ”suden kuopat”.

Tarjan vankka kokemus auttaa sinua pääsemään nopeasti liikkeelle ja ”oikeille raiteille”.
 • Sisäinen arviointi – tehokas työkalu kehittämisessä
  • Arviointipalveluja ja koulutuksia
Olipa yrityksesi sertifioitu tai ei - on sisäinen arviointi erinomainen työkalu parantaa yrityksesi järjestelmällistä toimintaa ja varmistaa jatkuva kehittyminen. Jos olet aloittamassa arviointeja, kaipaat uutta näkökulmaa yrityksesi sisäisiin auditointeihin tai toivoisit tiimillesi räätälöidyn koulutuksen antamaan kipinää sisäisiin arviointeihin niin otathan yhteyttä.

Tarjan vankka käytännön kokemus arvioinneista auttaa yritystäsi onnistumaan.
 • Ympäristöluvat
Ympäristönsuojelusuojelulainsäädäntö  edellyttää toiminnanharjoittajille lupaa toimintaansa. Uusi toiminta tai lupamääräyksien tarkistaminen -  Tarjalta löytyy osaamista monen projektin kautta auttaa yritystäsi laatimaan hakemuksen, kommunikoimaan luvittavien tai valvovien viranomaisten kanssa.
 • Laatupäällikköpalveluita
Varsinkin pk-yrityksissä kaikilla on kaiken aikaa kädet täynnä puuhaa ja toimintojen kehittäminen voi valitettavasti jäädä akuuttien työtaakkojen alle. Tiesitkö, että laadun tai ympäristöasioiden kehittämiseenkin voi ostaa palveluja. Ota yhteyttä ja katsotaan millainen apu yrityksellesi voitaisiin räätälöidä.
 • Työturvallisuuskortti-koulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskortin saannin edellytyksenä on hyväksyttävästi suoritettu työturvallisuuskorttikurssi. Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe. Kurssin toteutuksesta vastaa turvallisuuskortin kouluttajakoulutuksen suorittanut kurssinjohtaja.
 
Tarjalla on kurssinjohtajan pätevyys ja siis kouluttajavalmius. Suunnitellaan yrityksellesi räätälöity kurssi ja esimerkit voidaan haluttaessa ottaa mukaan juuri yrityksesi toimialalta.
 • Toimittaja-arvioinnit osaksi toimintaprosessia
  • Arviointipalveluja ja koulutuksia
Aina välillä olisi hyvä varmistaa, että yrityksellesi materiaaleja, komponentteja tai palvelua tuottava palvelutoimittaja työskentelee samoin laadukkain ja turvallisin periaattein kuin omakin yrityksesi.
 
Tarjan vankka käytännön kokemus auttaa arvioinneissa.

ehs tarja
kolonnit
Copyright © 2017 TF Engineers Oy kaikki oikeudet pidetään / all rights reserved. Kotipaikka / domicile Eura, Finland